Ktoś wziął bez Twojej wiedzy kredyt na Twoje nazwisko? Nie jesteś bez szans.

Obecnie wraz z rozwojem sieci Internet coraz częściej słyszy się o przypadkach wyłudzenia kredytów, pożyczek, kart kredytowych na podstawie skradzionych danych osobowych. Prawo w takim przypadku chroni słabszego a więc ofiarę takiego procederu. Po pierwsze, działanie takie jest przestępstwem a organy ścigania nabierają coraz większej wprawy w ujawnianiu ich sprawców. Pierwsza rzecz jaką należy więc w takim wypadku zrobić to kontakt z policją lub prokuraturą. Już na tym etapie warto rozważyć skorzystanie z pomocy naszej kancelarii. Przygotujemy profesjonalne zgłoszenie oraz wytłumaczymy na co powinniście zwrócić uwagę podczas rozmowy z policjantem lub prokuratorem. Po drugie, również przepisy szeroko rozumianego prawa bankowego i cywilnego również nie pozostawiają Cię bez szans. Zasadniczo jeśli bank nie przeprowadził prawidłowej weryfikacji swojego klienta i dopuścił do zaciągnięcia zobowiązania przez osobę do tego nieuprawnioną ma obowiązek anulowania i rozliczenia takiej transakcji jakkolwiek muszą być tu spełnione określone dodatkowe warunki oraz, co najważniejsze, zachowany odpowiedni termin w przeciwnym razie uchronienie się od skutków zaciągnięcia takiego kredytu może być niemożliwe. Aby ustalić szczegóły swojej sytuacji zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Czy mogę się jakoś zabezpieczyć przed wyłudzeniem kredytu na moje naziwsko?

W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych przez instytucje bankowe istnieje możliwość zabezpieczenia się przed wyłudzeniem kredytu. W pierwszym rzędzie należy założyć konto na stornie bik.pl i aktywować tam usługę alertów. BIK to międzybankowy system informowania o kredytach, do którego (w zakresie ich dotyczącym) mają dostęp również kredytobiorcy. Dzięki tym alertom zostaniecie niezwłocznie powiadomienie gdy ktoś (lub nawet Wy sami) zaciągniecie kredy. W przypadku otrzymania takiego alertu należy niezwłocznie udać się do placówki banku w celu ustalenia treści dokumentów kredytowych – daty zawarcia umowy, danych pracownika, który brał przy tym udział, kwoty kredytu i terminu spłaty, najlepiej żądając kopii dokumentów kredytowych – oraz na policję lub prokuraturę w celu zgłoszenia przestępstwa. Rozsądnym rozwiązaniem będzie również kontakt z naszą kancelarią. W sposób profesjonalny i fachowy przeprowadzimy Cię przez stresy i formalności związane z zaistniałą sytuacją i pomożemy dochodzić swoich praw tak w postępowaniu karnym jak i cywilnym.

Ktoś pobrał środki z mojej karty bez zgody, co robić?

Nawet pomimo tego, że na zdrowy rozsądek wydawać mogłoby się, że nasza karta to nasz problem i jeśli stanie się z nią coś złego (np. zgubimy ją czy zostanie skradziona) to my ponosimy tego ryzyko to jednak sprawa wcale nie jest tak beznadziejna. Jeśli ktoś bezprawnie wypłacił środki używając Twojej karty płatniczej, albo zapłacił nią bez Twojej zgody nie jesteś na straconej pozycji. Istnieją aż dwie procedury (reklamacja oraz chargeback) w ramach, których możesz odzyskać utracone środki ale uwaga w obu przypadkach bardzo istotnym czynnikiem jest czas. Również gdy do nadmiernego obciążenia Twojej karty dojdzie na skutek pomyłki (np. dwukrotnego obciążenia tą samą opłatą), którą przeoczyłeś nie jesteś bez szans o ile zorientujesz się dostatecznie wcześnie. W obu rodzajach sytuacji nie musisz nawet kontaktować się z adresatem transakcji i jesteś w stanie załatwić wszystko za pośrednictwem banku lub operatora kart kredytowych. W obu przypadkach pozostajemy do Twojej dyspozycji aby w sposób bezstresowy i fachowy przeprowadzić Cię przez gąszcz zawiłości prawnych związanych z dochodzeniem Twoich praw.

Ktoś wykonał bezprawny przelew z mojego rachunku, co robić?

Podobnie jak w przypadku każdej oszukańczej transakcji bankowej również w przypadku przelewu wykonanego przez osobę, która w sposób bezprawny uzyskała dostęp do Twojego konta pierwsze kroki należy skierować na policję lub prokuraturę. Równie istotne jednak jest niezwłoczne powiadomienie banku o zaistniałej sytuacji na drodze procedury reklamacyjnej. W myśl litery prawa bank ma 48 godzin od dokonania takiej transakcji na zwrot całości środków. Ponieważ jednak takie rozwiązanie wiąże się dla banku z kosztami w praktyce bardzo niechętnie realizują one takie reklamacje i najczęściej niezbędne jest wystąpienie na drogę sądową. Nie należy się jednak poddawać. Należy mieć na uwadze, że z reguły wykrycie sprawców tego typu przestępstw graniczy z niemożliwością a tym samym odzyskanie środków od banku jest najczęściej jedynym sposobem na odzyskanie pieniędzy w ogóle. Banki będą się prawdopodobnie bronić wykazując, że to transakcji doszło z przyczyn przez klienta zawinionych lub na skutek jego rażącego niedbalstwa ale nawet wobec takiej argumentacji nie jest on bezradny a każda sprawa zostanie indywidualnie oceniona przez sąd. Jeśli ktoś bezprawnie podjął środki z Twojego rachunku a samodzielna batalia sądowa przerasta Twoje możliwości i siły zgłoś się do nas a fachowo pomożemy Ci przeprowadzić całą procedurę.

Zrobiłem błąd w rachunku przy przelewie i moje pieniądze nie trafiły tam gdzie powinny, co robić?

Numery rachunków bankowych to złożone ciągi przypadkowych cyfr przy wpisywaniu, których nie trudno o omyłkę. Czasem nawet kilkukrotne sprawdzenie prawidłowości wpisanych danych może nie uchronić nad od błędu (np. pomylenie cyf 3 i 8). Czy w takim przypadku pieniądze przepadły? Nie. W ramach przewidzianej prawem procedury reklamacyjnej, możesz z pomocą banku zażądać zwrotu omyłkowego przelewu a nawet uzyskać dane osoby, do której przelew taki trafił w celu dalszego dochodzenia swoich roszczeń bezpośrednio od niej na drodze sądowej. Znalazłeś się w podobnej sytuacji i potrzebujesz fachowej pomocy? Zgłoś się do nas a pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.

+48 606 328 456
Czujesz się pokrzywdzony? Antybankster ci pomoże!